ΕΛΙΑ - ΓΛΩΣΣΑ

                     Το γράμμα Ε ε, όπως λέμε Ελιά.