ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ

Τί έννοιες μπορούμε να προσεγγίσουμε στο νηπιαγωγείο.

Προτάσεις προσέγγισης.

Χρήσιμα sites.

Πού να ζητήσετε πολύτιμο υλικό για το θέμα.

Λάθη ανακύκλωσης.

Φωτογραφίες από κοινά σκουπίδια, από πράσινους και μπλε κάδους.

Φωτογραφίες του σήματος ανακύκλωσης και των υλικών που ανακυκλώνουμε.

9 πίνακες αναφοράς σχετικοί με την ανακύκλωση.