ΤΟ ΣΩΜΑ ΜΑΣ

Τα βασικά εσωτερικά μας όργανα
Κάνε ό,τι και οι φιγούρες!
Αχ, γιατί να είμαι γάτα - το δικό μας παραμύθι!
Παλαμάκια χτυπώ, συλλαβές μετρώ!
Τα μαγικά ανθρωπάκια!