ΘΕΟΙ ΤΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ

Ο μύθος του Ποσειδώνα & της Αθηνάς για τη διεκδίκηση της Αθήνας

Εικόνες για το μύθο

Τα σύμβολα του θεού Ποσειδώνα

Τα σύμβολα της θεάς Αθηνάς

Φύλλα εργασίας

Coloring pages / Σκίτσα της θεάς Αθηνάς & του θεού Ποσειδώνα

Σκίτσα κενών ΑΜΦΟΡΕΩΝ - Εκτυπώστε τους και ζητήστε από τα παιδιά να απεικονίσουν το μύθο...

Ίριδα, δευτερεύουσα θεότητα του Ολύμπου που κατέληξε να ταυτίζεται στη σκέψη των ανθρώπων με το ουράνιο τόξο & τα χρώματα.