ΕΙΡΗΝΗ-ΠΟΛΕΜΟΣ

1) Ειρήνη (ομαδική εργασία) με φόρεμα από περιστέρια.
2) Σήμα Ειρήνης (ομαδική εργασία) με κομμάτια από χαλασμένα παζλ.
3)Τα παλαμοπεριστέρια της Ειρήνης.
4) Σήμα Ειρήνης με τυπώματα φελλών.
1) Ο σπόρος της ειρήνης