ΧΡΩΜΑΤΑ - ΔΙΑΦΟΡΑ ΘΕΜΑΤΑ

"Η διαμάχη των χρωμάτων" - Ιστορία

 

Ακολουθούν οι εικόνες που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε 

στην αφήγηση της ιστορίας.

Η ΔΙΑΜΑΧΗ ΤΩΝ ΧΡΩΜΑΤΩΝ - ΕΙΚΟΝΕΣ (.pdf αρχείο)