ΧΕΙΜΕΡΙΑ ΝΑΡΚΗ - ΓΛΩΣΣΑ

ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Τα παρακάτω ζωάκια πέφτουν σε χειμερία νάρκη!

Σε αυτά τα φύλλα εργασίας το σκίτσο του Ποντικού 

έχει αντικατασταθεί με ένα σκίτσο Σαλιγκαριού

 

Ζωγραφίστε τα! Γράψτε το όνομα τους με κεφαλαία ή πεζά γράμματα! 

(προεπισκόπηση - download θα κάνετε στο τέλος της ανάρτησης)

Βοηθητικά φύλλα για να αντιγράψουν τα παιδιά τα ονόματα των ζώων με

Κεφαλαία γράμματα 

(προεπισκόπηση - download θα κάνετε στο τέλος της ανάρτησης)

Βοηθητικά φύλλα για να αντιγράψουν τα παιδιά τα ονόματα των ζώων με

Πεζά γράμματα

(προεπισκόπηση - download θα κάνετε στο τέλος της ανάρτησης)