ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ - ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ

Τα παιδιά ζωγραφίζουν στον τοίχο