ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

Πώς να προσεγγίσετε τις έννοιες της Δημοκρατίας / Δικτατορίας στο Νηπιαγωγείο!

(Αφιερώστε λίγο χρόνο να το διαβάσετε. Πραγματικά τα παιδιά μέσω της παραπάνω προσέγγισης κατανοούν τις δύσκολες για αυτά έννοιες της Δημοκρατίας/Δικτατορίας. Μου το έχει αποδείξει ο τρόπος με τον οποίο ζωγραφίζουν τη Δημοκρατία και τη Δικτατορία μετά το τέλος του θέματος!!!)

 

Μαθαίνω το γράμμα Ππ, όπως λέμε περιστέρι.

Μπορούμε να μάθουμε το γράμμα Π π από τη λέξη Περιστέρι με αφορμή την προσέγγιση του θέματος του Πολυτεχνείου μέσα από το παραμύθι της Κων/νας Αρμενιάκου "Η κυρά Δημοκρατία" , καθώς η ηρωίδα του βιβλίου η κυρά Δημοκρατία κρατάει στα χέρια της ένα περιστέρι. Έτσι μας δίνεται η δυνατότητα να μιλήσουμε και για το συμβολισμό του περιστεριού - σύμβολο ειρήνης - και να συζητήσουμε με τα παιδιά γιατί η κυρά Δημοκρατία στο παραμύθι μας κρατάει το περιστέρι.

"Τα παιδιά ζωγραφίζουν στον τοίχο"

Εικονόλεξο και δραστηριότητες για το τραγούδι.