ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΗΜΕΡΕΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ


Μαθαίνουμε τις ημέρες της εβδομάδας με την πεινασμένη κάμπια του Eric Carle! 

Αγαπημένο παραμύθι! Αγαπημένη κάμπια! 

Διαβάστε μέσα από ένα παραμύθι πόσα μπορείτε να κάνετε στην τάξη σας!!!!

Απλώνουμε την μπουγάδα της Μαριορίτσας & μαθαίνουμε τις ημέρες.

(Στη συνέχεια... κάνουμε τη Μαριορίτσα Εικονόλεξο, Φύλλα εργασίας με τις ημέρες & τις δραστηριότητες της Μαριορίτσας κσι η Μαριορίτσα μας βοηθάει να μάθουμε τα χρώματα!)