ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ - ΓΛΩΣΣΑ

ΓΡΑΜΜΑΤΑ

Με αφορμή τα φθινοπωρινά φύλλα...
 
Με αφορμή τα πρωτοβρόχια...
 
Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Τρίτης Ηλικίας (1 Οκτωβρίου)...
 
Με αφορμή τη γιορτή του Πολυτεχνείου (17 Νοεμβρίου)...
Μπορούμε να μάθουμε το γράμμα Π π από τη λέξη Περιστέρι με αφορμή την προσέγγιση του θέματος του Πολυτεχνείου μέσα από το παραμύθι της Κων/νας Αρμενιάκου "Η κυρά Δημοκρατία" , καθώς η ηρωίδα του βιβλίου η κυρά Δημοκρατία κρατάει στα χέρια της ένα περιστέρι. Έτσι μας δίνεται η δυνατότητα να μιλήσουμε και για το συμβολισμό του περιστεριού - σύμβολο ειρήνης - και να συζητήσουμε με τα παιδιά γιατί η κυρά Δημοκρατία στο παραμύθι μας κρατάει το περιστέρι.