Τσολιάς με σχήματα

Μάρτιος 2020

Εκτυπώστε τα σχετικά αρχεία (word):

ΚΕΦΑΛΙ (Εκτυπώστε σε λευκό Α4 χαρτί)

ΧΕΡΙΑ - ΠΟΔΙΑ - ΖΩΝΗ (Εκτυπώστε σε λευκό Α4 χαρτί)

ΦΟΥΣΤΑΝΕΛΑ (Εκτυπώστε σε λευκό Α4 χαρτί)

ΦΕΣΙ - ΓΙΛΕΚΟ - ΤΣΑΡΟΥΧΙΑ (Εκτυπώστε σε κόκκινο Α4 χαρτί)


Δείγμα εργασιών:

(Έχουμε παραλείψει τη ζώνη...)