Άλλα σχόλια...

Επιλέξτε ένα από τα χρωματιστά χαρτάκια, που εμφανίζονται στην παλέτα "Κάτι να πείτε;" - με αριστερό πατημένο κλικ πάνω του "σέρνετε" το χαρτάκι σε όποιο σημείο του πίνακα θέλετε. 

Ο πίνακας καλύπτει μια αρκετά μεγάλη επιφάνεια - με πατημένο αριστερό κλικ πάνω του (βγαίνει ένα χεράκι), τον εξερευνείτε...

Σημείωση: Οι καμβάδες που χρησιμοποιείτε για να "κολλήσετε" τα χαρτάκια με τα σχόλια σας είναι δημιουργημένοι στην ιστοσελίδα lino (lino is a free sticky & canvas service that requires nothing that a Web browser).